Vítáme Vás na stránkách Staleté Prahy – časopisu pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění v Praze, zařazeného do databází

  • ERIH PLUS — The European Reference Index for the Humanities operated by NSD

  • Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR.

Časopis vycházející dvakrát ročně navázal v roce 2009 na řadu stejnojmenných sborníků vydávaných s různou periodicitou od roku 1965.

ISSN: 0231-6056    I    evidenční číslo MK ČR: E 19301

Časopis vydává státní příspěvková organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, se sídlem Na Perštýně 12/356, Praha 1-Staré Město, 118 00 CZ.

IČ: 75032333    I    DIČ: CZ75032333