struktura časopisu


Obsah časopisu je dělen v několika rubrikách do tří částí.

Hlavní část časopisu tvoří recenzované, dosud nepublikované vědecké texty. Jsou jimi obšírnější studie, v užším zaměření zpracované materiálie a výjimečně uplatňovaná rewiew.

Druhou částí časopisu je Bibliografická služba, jejímž cílem je poskytovat současnému výzkumu odkazy na již dříve publikované informace k jednotlivým pražským movitým i nemovitým památkám, rozptýleně uveřejněné v různých odborných periodikách v časovém období ca 150 let. U postupně zpracovávaných titulů periodik jsou pořizovány výběrové rejstříky (autorský, místní, tematický).

Třetí část tvoří drobné příspěvky typu aktualit a personálií. Také drobné příspěvky v rubrice Sdělení, které neprocházejí recenzním řízením.

Odevzdáním příspěvku redakci dávají autoři zároveň souhlas s publikací příspěvku na webu.

STUDIE

recenzované, vycházející z původního výzkumu, první uveřejnění

MATERIÁLIE

recenzované, vycházející z původního výzkumu, první uveřejnění

REVIEW

recenzované, původní přehledové vědecké stati nevycházejí z původního výzkumu, první uveřejnění

SDĚLENÍ

nerecenzované kratší články, které nemusí vycházet z původního výzkumu; či další uveřejnění; či popularizace pro odbornou veřejnost

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA

průřezy jednotlivými publikačními tituly z hlediska evidence pragensií; autorské a věcné rejstříky

AKTUALITY

aktuální dění v oboru, recenze, společenské zprávy