redakční rada


PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

ao. Univ. Prof. Dr. Petr FIEDLER
Institut für Kunstgeschichte der Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Innsbruck
Ústav dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mgr. Josef HÁJEK
Generální ředitelství NPÚ

doc. Ing. arch. František KAŠIČKA, CSc.
Ústav památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT v Praze

Mgr. Vojtěch KAŠPAR
Archaia Praha o.p.s.

prof. Ing. arch. Karel KIBIC, DrSc.
Fakulta architektury ČVUT

doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Jaroslav PODLISKA, Ph.D.
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

doc. Ing. Michael RYKL, Ph.D.
Ústav dějin architektury a památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze

Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc.
Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze

Ing. arch. Ondřej ŠEFCŮ
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Mgr. Hana TOMAGOVÁ, Ph.D.
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

PhDr. Helga TURKOVÁ
Knihovna Národního muzea