editorial board


PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

ao. Univ. Prof. Dr. Petr FIEDLER
Institut für Kunstgeschichte der Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Innsbruck

Mgr. Josef HÁJEK
Generální ředitelství NPÚ

doc. Ing. arch. František KAŠIČKA, CSc.
Ústav památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT v Praze

Mgr. Vojtěch KAŠPAR
Archaia Praha o.p.s.

prof. Ing. arch. Karel KIBIC, DrSc.
Fakulta architektury ČVUT

doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Department of History, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

PhDr. Jaroslav PODLISKA, Ph.D.
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

doc. Ing. Michael RYKL, Ph.D.
Ústav dějin architektury a památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze

Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc.
Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze

Ing. arch. Ondřej ŠEFCŮ
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

Mgr. Hana TOMAGOVÁ, Ph.D.
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

PhDr. Helga TURKOVÁ
Knihovna Národního muzea