editorial board


PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague, CZ

Dr. Sławomir DRYJA
Institute of History of Art and Culture Pontifical University of John Paul II, Department of History of Culture, PL

ao. Univ. Prof. Dr. Petr FIEDLER
Institut für Kunstgeschichte der Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Innsbruck, AT

doc. Ing. arch. František KAŠIČKA, CSc.
Ústav památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT v Praze, CZ

Mgr. Vojtěch KAŠPAR
Archaia Praha o.p.s., CZ

prof. Ing. arch. Karel KIBIC, DrSc.
Fakulta architektury ČVUT, CZ

Prof. PhDr. Martin NEJEDLÝ, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin, oddělení starších českých dějin, CZ

doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Faculty of Arts Palacký University Olomouc, Department of History, CZ

PhDr. Jaroslav PODLISKA, Ph.D.
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague, CZ

doc. Ing. Michael RYKL, Ph.D.
Ústav dějin architektury a památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze, CZ

Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc.
Centrum medievistických studií and Institute of Archaeology of Czech Academy of Sciences, Prague, v.v.i., CZ

Doc. Michał STARSKI, PhD
Deputy Director of the Institute of Archaeology University of Warsaw, PL

Ing. arch. Ondřej ŠEFCŮ
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague, CZ

PhDr. Helga TURKOVÁ
National museum, CZ