Staletá Praha 32, 1/2016

 

RESEARCH ARTICLES


Ladislav Bartoš
Discovered Gothic wall paintings on the façade of the side wing of the house No. 510 in the Old Town of Prague
Die entdeckten gotischen Wandmalereien am Seitenflügel des Hauses Nr.Konsc. 510 in der Prager Altstadt
Objevené gotické nástěnné malby na fasádě bočního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
Key words — Prague – Old Town – Havel´s Town- Middle Ages – Gothic – brick Gothic – town house – wall painting – linear style – depicting style – cycle – heraldry – coat of arms – hallow – saint bishop – St. Adalbert – House of Luxembourg – 14th century
[annotation EN  /  Zusammenfassung
]  |  [pdf CZE]

Petr Skála
New view on hypothetical participation of Jan Šindel on the construction of Prague Astronomical Clock
Neue Ansicht über die Hypothese der Teilnahme von Jan Šindel beim Bau der Prager astronomischen Turmuhr
Nový pohled na hypotézu o účasti Jana Šindela na stavbě pražského orloje
Key words — Astronomical Clock at the Old Town – Jan Šindel – Mikuláš of Kadaň – Jan Růže called Master Hanuš – medieval astronomy – medieval crafts – horologist – Zdeněk Horský
[annotation EN  /  Zusammenfassung
]  |  [pdf CZE]

Karel Hudeček et al.
Hlubočepy. Urban development of a Prague quarter
Hlubočepy – Urbanistický vývoj pražské čtvrti
Key words — Hlubočepy – Zlíchov – Žvahov – Greater Prague – urbanism – regulation between the wars – State regulation commission – heritage evaluation
[annotation EN  /  summary
]  |  [pdf CZE]

Dana Linhartová
Department store U Nováků in Prague in the context of the development of department stores in Europe
Obchodní dům U Nováků v Praze na pozadí vývoje obchodního domu v Evropě
Key words — Palace U Nováků – Prague-New Town – Art Nouveau – department store – Josef Novák – Osvald Polívka
[annotation EN  /  summary
]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Dorota Havlíková
The endangered platform partition at the Vyšehrad railway station Nr. 86 in Prague
Ohrožená peronová stěna vyšehradského nádraží čp. 86 v Praze
Key words — Prague – railway station – panelling – glassed panelled partition
[annotation EN  /  summary
]  |  [pdf CZE]

Ladislav Bartoš — Veronika Koberová
Documentation of oratory windows of three Prague convent churches
Die Dokumentierung der Oratorienfenster der drei Prager Ordenskirchen
Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů
Key words — Prague – Old Town – Hradčany – Lesser Town – Church of St. Giles – Church of St. Thomas – Church of Virgin Mary of the Angels – oratory – Baroque – window – sliding window – oriel – metal fitting – Dominicans – Augustinians – Capuchins – convent church
[annotation EN  /  Zusammenfassung
]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — bibliography (A-F), 135157

NEWS       [pdf]


Jan Baláček — Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2015
SP 32, 1/2016, 158–162

Helena Čižinská
Před sto lety se narodila Ing. arch. Jarmila Líbalová
SP 32, 1/2016, 163166

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (13)
Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého
SP 32, 1/2016, 167168

BACK MATTER       [pdf]


Dva výjimečné muzejní počiny v Praze nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro 2015