Staletá Praha 32, 2/2016

 

RESEARCH ARTICLES


Martin Musílek
Simon of the White Lion. A day of a Prague burgher in the hussite period
Šimon vom Weißen Löwen. Ein Tag eines Prager Bürgers in der aus Gelenk verrenkten Zeit
Šimon od Bílého lva. Den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů
Key words — Prague-Old Town – Simon of the White Lion – Hussite rebellion – medieval town – rural estates – libraries
[annotation EN  /  Zusammenfassung]
  |  [pdf CZE]

Tomasz Cymbalak — Nela Hladíková Trachtová
Collection of tiny figural sculpture with religious theme from the New Town locality – Palace Národní – in Prague
Soubor drobné figurální plastiky s náboženskou tematikou z novoměstské lokality Palác Národní v Praze
Key words — tiny ceramic sculpture – Prague – archaeological excavation – crafts – small votiv articles – material culture
[annotation EN  /  summary]
  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Matouš Semerád — Jan Havrda
The chain bridge of Francis I as an archaeological find. Discovery of the entrance ramp to the bridge on the Vltava river side at Malá Strana
Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy
Key words — chain bridge – industrial archaeology – 19th century – Prague architecture – archaeological excavation – building history – Bedřich Schnirch
[annotation EN  /  summary]
  |  [pdf CZE]

Miroslav Kovář — Veronika Staňková
To the recognition of medieval architecture of the Cyriac monastery in the Old Town of Prague
Zu der Erkenntnis der mittelalterlichen Architektur des Kloster der Kreuzherren mit dem Roten Herzen in der Prager Altstadt
K poznání středověké architektury kláštera cyriaků v Praze na Starém Městě
Key words — Prague – Old Town – Cyriac monastery – church of St. Cross – operative documentation – archaeological excavation
[annotation EN  /  Zusammenfassung]
  |  [pdf CZE]

Michaela Selmi Wallisová
Archaeological excavation of “Jáma” in the New Town of Prague
Archeologický výzkum „Jámy“ na Novém Městě pražském
Key words — Prague – New Town of Prague – marsh – edge of a river terrace – Middle Ages – archaeology – geology – textile – leather – organics
[annotation EN  /  summary]  |  
[pdf CZE]

Jan Zavřel — Miloš Komanec
Stamped bricks from the Prague 6 area
Gestempelte Ziegel aus dem Gebiet vom Stadteil Prag 6
Kolkované cihly z území Prahy 6
Key words — Prague 6 – stamped bricks – owners of brickworks – brickwork material
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

REPORTS       [pdf]


Petr Chotěbor
Stavební postupy svatovítské stavební huti ve středověku zjištěné při konzervaci katedrály sv. Víta na Pražském hradě
SP 32, 2/2016, 122-129

BIBLIOGRAPHY       [pdf


Archaeologia historica XXI–XL (1996–2015)
                                   — bibliography, 130134
                                   — index of places, 135141
                                   — thematic index, 141146
 

NEWS       [pdf]


Ladislav Bartoš — Pavla Danešová — Veronika Koberová — Matouš Semerád — Hana Tomagová
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ú. o. p. v Praze v roce 2015
SP 32, 2/2016, 147–162

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (14)
Kostel sv. Štěpána a okolí
SP 32, 1/2016, 159160

BACK MATTER       [pdf]


Miroslav Kovář
Raně gotické patrové jednotraktové křídlo bývalého Anenského kláštera v Praze
SP 32, 2/2016, 3. strana obálky