Staletá Praha 31, 1/2015

 

RESEARCH ARTICLES


Jarmila Čiháková — Martin Müller
The church of St. Wenceslaus at Malá Strana in the geometric world of Central European rotundas
Die Kirche des hl. Wenzel in Prag-Kleinseite in der geometrischen Welt der mittelalterlichen Rotunden
Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund
Key words — rotunda – Early Middle Ages – geometry – architecture – rotundas in the Central Europe – Prague – reverse project – Roman foot – Bohemian ell – architectonic project – outline – layout project – groundplan of a rotunda – height of a rotunda
[annotation EN  /  Zusammenfassung]
  |  [pdf CZE]

Petr Skála
Allegory of virtues and iniquities on Prague Astronomical Clock
Die Barockskulpturen an der Prager astronomischen Uhr
Alegorie ctností a neřestí na pražském orloji
Key words — Astronomical Clock at the Old Town – Baroque sculptural art – The Vain man – The Miser – The Death – The Hedonist – The Philosopher – Archangel Michael – The Astronomer – The Chronicler – Vojtěch Sucharda
[annotation EN  /  Zusammenfassung]
  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Veronika Koberová — Ladislav Bartoš
Windows of the sacristies of St. Gaul and Virgin Mary Angel churches in Prague
Die Sakristeifenster der Kirchen St. Gallus und Maria Himmelfahrt in Prag
Okna sakristií kostelů sv. Havla a Panny marie andělské v Praze
Key words — Prague – Old Town – Prague-Hradčany – church of St. Gaul – church of Our Lady of the Angels – sacristy – Baroque – windows – metal fitting – Capuchins – Carmelites – monastery church
[annotation EN  /  Zusammenfassung]
  |  [pdf CZE]

Hana Tomagová
The Marian Sodalities of St. Ignatius Church in Prague. Contribution to the understanding of the original appearance of the Chapel of Marian Sodalities
Mariánské družiny při kostele sv. Ignáce v Praze. Příspěvek k poznání původní podoby Družinské kaple
Key words — Prague – church of St. Ignatius – Chapel of Marian Sodalities – Marian sodality – altar – banners of Marian Sodalities
[annotation EN  /  summary]
  |  [pdf CZE]

NEWS      [pdf]


J. Baláček – M. Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2014
SP 31, 1/2015, 157–161

Helena Čižinská — Ivan P. Muchka
Václav Mencl, znalec a pedagog
SP 31, 1/2015, 162166

Helga Turková
Za Milošem Pistoriem
SP 31, 1/2015, 167170

Ladislav Bartoš
Objev neznámého gotického nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
SP 31, 1/2015, 3. strana obálky (BACK MATTER)

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (11)
Betlémská kaple
SP 31, 1/2015, 171172

BACK MATTER       [pdf]


Ladislav Bartoš
Objev neznámého gotického nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
SP 31, 1/2015, 3. strana obálky