Staletá Praha 31, 2/2015

 

RESEARCH ARTICLES


Tomasz Cymbalak – Sylvie Svatošová
Nestelhülsen – Aiglets in Medieval and Post-Medieval Prague
Nestelhülsen – dutá oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze
Key words — aiglets – Prague – archaeological excavation – Medieval garment – Post Medieval garment – fashion – crafts – laces – cords – ribbons
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Gabriela Blažková — Josef Matiášek – Radka Kozáková – Petr Kočár
Early Medieval fortification at Hradčany in Prague. New information from the excavation in 2011 and 2013
Die frühmittelalterliche Befestigung in Hradschin in Prag. Neue Erkenntnisse anhand der Forschungen aus den Jahren 2011 und 2013
Raně středověké opevnění na Hradčanech v Praze. Nové poznatky na základě výzkumů z let 2011 a 2013
Key words — Prague-Hradčany – Early Middle Age – fortification – ditch – pollen analysis – macroremains analysis
[annotation EN  /  zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan Havrda – Miroslav Kovář – Anna Žďárská
Romanesque church of St. Clement and the arrival of Dominicans to Prague Old Town in the light of the most recent discoveries
Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů
Key words — Prague-Old Town – Klementinum – building history survey – archaeological excavation – Romanesque architecture – Dominican convent – church of St. Clement
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jana Maříková-Kubková – Iva Herichová
Revisited after 65 Years: The First Building Phase of the Church of the Virgin Mary at Prague Castle, Hradčany
Revize první stavební fáze kostela Panny Marie na Pražském hradě/Hradčanech Návrat po šedesáti pěti letech
Key words — Hradčany – Prague Castle – Church of the Virgin Mary – reconstruction of the physical relief – early medieval architecture
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Ladislav Bartoš
Stonemasons marks in the passage of the Powder Tower
Kamenické značky v průjezdu Prašné brány
Key words — Prague-Old Town – gate – Powder Tower (Prašná Gate) – Late Gothic – stonemasons’ marks – documentation – 15th century – Matěj Rejsek – Josef Mocker
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

50. YARS


Poster A
SP 31, 2/2015, 8991
[pdf]

Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska – Michal Tryml
Půlstoletí v pražském podzemí
SP 31, 2/2015, 9294
[pdf]

Ivana Boháčová
90 years of systematic archaeological research of Prague historic centre and the 50th anniversary of the foundation of the specialised department for Prague archaeological heritage management in the context of the state and potential of research of Prague beginnings
90 let systematického archeologického studia historického jádra Prahy a 50. výročí založení  specializovaného pracoviště pražské archeologické památkové péče v kontextu stavu a možností poznání počátků Prahy
Key words — archaeology – heritage care – history – Middle Ages – Prague
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jan Klapiště
Archeologická památková péče a archeologické poznávání
SP 31, 2/2015, 112114
[pdf]

Petr Sommer
Archeologie na pražském pracovišti NPÚ
SP 31, 2/2015, 115117
[pdf]

Poster B
SP 31, 2/2015, 118122
[pdf]

REPORTS       [pdf]


Jan Jakub Outrata – Zvonimír Dragoun
Pražský Semmering. K dějinám pražské železniční sítě
SP 31, 2/2015, 123142
Stavby a viadukty Buštěhradské dráhy vytvářejí ucelený a ojediněle dochovaný historický industriální a krajinný soubor s řadou autentických prvků z konce 19. století.
Klíčová slova — Buštěhradská dráha – Pražský Semmering – nádraží – viadukt – výpravní budova – bývalá stanice Cibulka – stanice Jinonice – nádraží Smíchov – Česká západní dráha – Pražsko-duchcovská dráha – Hlubočepy

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Archaeologia historica I–XX (1976–1995)
                                   — bibliography, 143-145
                                   — index of places, 146-151
                                   — thematic index, 152-154

NEWS       [pdf]


Ladislav Bartoš–Veronika Koberová (Bartošová)–Matouš Semerád
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP HMP v roce 2014
SP 31, 2/2015, 155–159

Helena Čižinská
Vzpomínka na architekta Aloise Kubička
SP 31, 2/2015, 160–162

Josef Faktor
Biskup Antonín Podlaha, kněz, archivář, historik umění (1865–1932)
SP 31, 2/2015, 163–166

Pavel Vlček
Vzpomínka na PhDr. Ing. Jana Muka (* 8. května 1935 – † 27. října 1994)
SP 31, 2/2015, 167–170

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (12)
Klementinum
SP 31, 1/2015, 171–172

BACK MATTER       [pdf]