Staletá Praha 30, 1/2014

 

RESEARCH ARTICLES


Pavel Vlček
The Colloredo-Mansfeld Baroque palace in the Old Town of Prague
Der Barockpalast von Colloredo-Mansfeld in Prag-Altstadt
Barokní palác Colloredo-Mansfeldů na Starém Městě pražském
Key words — Prague – high Baroque – Rococo – Giovanni Battista Alliprandi – Colloredo-Mansfeld Palace
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  
[pdf CZE]

Helena Čižinská
Isis-Madona
Die Isis-Madonna
ISIS-Madona
Key words — Isis-Madona – P. Desiderius Peter Lenz – Archabbey of St. Martina in Beuron – Beuron Art School – P. Gabriel Jakob Wüger – Amalie Bensinger – Princess Catherine of Hohenzollern-Sigmaringen – Chapel of St. Maur – Josip Plečnik – P. Willibrord Jan Verkade – Association of Fine Artists of Austria – 24th Vienna Secession Exhibition in 1905 – Otto Rothmayer – Rothmayer Villa Praha-Břevnov – Josef Sudek
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  
[pdf CZE]

Kateřina Houšková – Anna Schránilová – Matyáš Kracík
Prague hotels in the 1960‘s–1980‘s
Pražské hotely v 60.–80. letech 20. Století
Key words — architecture – second half of the 20th century – hotel – Intercontinental hotel – brutalism – Karel Filsak – Jan Šrámek – glass – Parkhotel – Brussels style – Zdeněk Edel – Alena Šrámková – Forum hotel – late modernism – Jaroslav Trávníček
[annotation EN  /  summary]  |  [
pdf CZE]

Jan E. Svoboda
Centennial Prague (4). The Authorship of some of Prague‘s facades from the art nouveau, modernism and cubism period
Das hundertjährige Prag (4). Zur Urheberschaft der ausgewählten Prager Fassaden des Jugendstils, der Moderne und des Kubismus
Praha stoletá (4). K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu
Key words — František Sander – Josef Sakař – Julius Smolík – Max Spielmann – Rudolf Stockar – Miroslav Stöhr – Karel Šidlík – Antonín Turek – František Valchař – Jaroslav Vondrák – Bohumil Waigant – Antonín Waigant – Antonín Wiehl – Jan Zeyer – Alois Zázvorka – Art Nouveau – modern style – cubism – State Industrial college – Royal college of decorative arts – Royal technical college
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

MATERIALIA


Radka Tibitanzlová
Novomlynská Water Tower and its builder Jan Decapauli
Der Neustädter Wasserturm in Neuen Mühlen und sein Baumeister Jan Decapauli
Novomlýnská vodárenská věž a její stavitel Jan Decapauli
Key words — water tower – Prague New Town – Petrská quarter – Jan Decapauli – 17th century
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  
[pdf CZE]

Hana Černá
The discovery of the missing cycle of lunette paintings with scenes from the life of St. Augustine in Churche of St. Thomas in Prague
Der Bericht vom Auffinden des verschollenen Zyklus von Lünettenbildern mit Szenen aus dem Leben des hl. Augustinus in der St. Thomaskirche in Prag
Nalezení nezvěstného cyklu lunetových obrazů s výjevy ze života sv. Augustina v kostele sv. Tomáše v Praze
Key words — baroque – Jiří Matěj Nettl – lunette cycle – Schlüsselburg – Schelte Bolswert – Iconographia magni patris Aurelii Augustini
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  
[pdf CZE]

Veronika Bartošová – Dorota Havlíková
Examples of documentation of historic wooden lattice doors in house interiors
Beispiele der Dokumentierung der hölzernen Gittertüren in den Innenräumen
Příklady dokumentace dřevěných historických mřížových dveří v interiérech domů
Key words — Prague Heritage Reservation – Baroque wooden lattice – documentation methods
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY     [pdf]


Pražský sborník historický (PSH) 1–60 (1964–2012)
                                   — bibliography, 145-155

NEWS       [pdf]


J. Baláček – M. Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2013
SP 30, 1/2014, 156–164

H. Čižinská
Životní jubileum Dany Stehlíkové
SP 30, 1/2014, 165–170

Errata k ročníku XXIX
SP 30, 1/2014, 170

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (9)
Katedrála sv. Víta.
SP 30, 1/2014, 171–172

BACK MATTER       [pdf]