Staletá Praha 29, 2/2013

 

RESEARCH ARTICLES


Jaroslav Podliska
Archaeological contribution to the appearance of the Corpus Christi chapel at Charles square in Prague
Der Beitrag der Archäologie zur Erkenntnis der Gestalt der Fronleichnamskapelle am Platz Karlovo náměstí in Prag
Příspěvek archeologie k poznání podoby kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze
Key words — Prague-New Town – Charles Square – Karlsplatz – sacral building – archaeological excavation – Public space
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan Hrdina
The chapel of Corpus Christi in prague’s New Town in the pre-hussite period – two small studies
Kaple Božího Těla na Novém Městě pražském v době předhusitské – dvě drobné sondy
Key words — Prague-New Town – Charles Square – Sacral buildings – Chapel of Corpus Christi – Cult of the saints – Patronage – St. Felix and Adauctus – Fortuna – Charles IV – Relics – Display of relics
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Ota Halama
The history of the Corpus Christi Chapel after 1437
Das Schicksal der Fronleichnamskapelle nach 1437
Osudy kaple Božího Těla po roce 1437
Key words — Corpus Christi chapel – Prague-Nové Město – ecclesiastical history – Bohemian reformation – Charles University – Unity of the Brethren – Society of Jesus
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Veronika Staňková
Early medieval cemetery in the Na Perštýně Street
Raně středověké pohřebiště v ulici Na Perštýně
Key words — early middle ages – Prague-Staré Město – middle ages – archaeological excavations – cemetery – stone lining
[annotation EN  /  summary]  |  
[pdf CZE]

Věra Čulíková
Modern assortment of utility plants in baroque cesspit in Thunovska street No. 192 at Lesser Town in Prague
Moderní sortiment užitkových rostlin v barokové jímce v Thunovské ulici čp. 192 na Malé Straně v Praze
Key words — Prague – baroque – college of the Theatine order – archaeobotany – Elettaria cardamomum – Solanum melongena – Benincasa cerifera – Olea europaea – Amygdalus communis – Castanea sativa – Lactuca sativa – Rosmarinus officinalis – New World – Nicotiana rustica – N. tabacum – Phytolacca americana – Capsicum annuum – Helianthus annuus
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jarmila Čiháková – Martin Müller
Hygienic facilities of the Theatine college in Thunovská Street at Malá Strana in Prague
Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně
Key words — Prague-Malá Strana – Theatine order – 17th century – revers project – cesspit – signet – heraldry – pharmacy – pipes – stoneware
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Jan Beránek – František Iša
From the history of so called Fabiánovský capitular mill on Botič
Die Fabianische Mühle in der Prager Neustadt
Z historie tzv. Fabiánovského kapitulního mlýna na Botiči
Key words — Prague-Nové Město –Vyšehrad – area below Vyšehrad – Botič – mill – millrace – normal composition – building history survey – technical monuments
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

NEWS       [pdf]


L. Bartoš – H. Černá – M. Semerád
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ, ú.o.p. v hlavním městě Praze v letech 2010–2012
SP 29, 2/2013, 207–210

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (8)
Západní předpolí Hradu
SP 29, 2/2013, 211–212

BACK MATTER       [pdf]