Staletá Praha 28, 1/2012

 

RESEARCH ARTICLES


Martin Hořák
Two generations of Prague-based Baroque sculptors: Andreas Philipp Quitainer and Johann Anton Quitainer
Zwei Generationen von Prager Barockbildhauern: Andreas Philipp und Johann Anton Quitainer
Dvě generace pražských barokních sochařů: Ondřej Filip a Jan Antonín Quitanerovi
Key words — Sculpture – High Baroque – Late Baroque – Rococo – Andreas Philipp Quitainer – Johann Anton Quitainer – Prague in the 18th century
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Josef Hájek
Portable artefacts from the Old Town hall in Prague
Bewegliche Denkmäler im Altstädter Rathaus in Prag
Movité památky na Staroměstské radnici v Praze
Key words — Prague Old Town – The Old Town hall – portable cultural artefacts – portable – furniture – town heraldry – acquisition – portrait series of the Prague mayors – historic models – memorial plaques – The May rebellion
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Hana Černá
The research on the clock engine of the Prague Old Town astronomical clock pursued for its renovation in 1864–1865
Forschungsübersicht zur Renovierung des Uhrwerks der Altstädter astronomischen Uhr in Prag in den Jahren 1864–1865
Přehled výzkumu k obnově hodinového stroje staroměstského orloje v Praze v letech 1864–1865
Key words — astronomical clock – Prague – Old Town – renovation – 19th century – heritage care
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan E. Svoboda
Centennial Prague. To the authorship of some Prague façades from the Art nouveau, modernism and cubism periods
Das hundertjährige Prag. Zur Urheberschaft mehrerer Prager Fassaden der Periode des Jugendstils, der Moderne und des Kubismus
Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu
Key words – Belada – Čapek – Čenský – Dufek – Engel – Foehr – Hofman – Homoláč – Chytrý – Klatovian Kozák – Art Nouveau – modernism – cubism – architecture – State industrial college – Royal college of decorative arts – Royal technical college
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Petr Macek
The choir vault of St. Salvator church in the monastery of St. Agnes of Bohemia. A detailed view of the vault art
Das Presbyteriumsgewölbe der St. Salvatorkirche im Areal des Klosters der hl. Agnes v. Böhmen in Prag. Eine Detailansicht der Gewölbekunst
Klenba závěru kostela sv. Salvátora v areálu kláštera sv. Anežky České. Detailní pohled na klenební umění
Key words — Prague – St. Agnes monastery – Early Gothic – Romanesque style – building technology – vaults
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Matouš Semerád – Veronika Staňková – Marcela Víšková
Research work during the reconstruction of the Břevnov monastery garden
Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce zahrady břevnovského kláštera
Key words — operative documentation – archaeology – anthropology – Prague – Břevnov – monastery garden – garden architecture – 18th century – the Seven Years War
[annotation EN  /  summary]  |  [
pdf CZE]

MATERIALIA


Veronika Bartošová – Dorota Havlíková – Jakub Chaloupka
Documentation example of a Baroque window sash in the Velkopřevorský Palace No. 485 at Malá Strana in Prague
Beispiel der Dokumentierung einer barockzeitigen Fensterausfüllung im Palast des Großpriors Nr. 485 in Prag-Kleinseite
Příklad dokumentace barokní okenní výplně Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze
Key words — Prague – Malá Strana – Baroque window – methodology of documentation
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Václav Rybařík
Prague columns of St. Mary, The Holy Trinity and other Saints
Die Prager marien-, dreifaltigkeits- und andere heiligensäulen
Pražské mariánské, svatotrojiční a ostatní světecké sloupy
Key words –– Prague – stone columns of Virgin Mary, Holy Trinity and other saints – plague stone columns – 16th–17th century – cultural monuments
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy I–IX, 1907–193
                                   — bibliography. SP 28, 1/2012, 152
                                   — index of places and thematic index. SP 28, 1/2012, 153–155

NEWS       [pdf]


Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2011
SP 28, 1/2012, 156–163

Jubileum Heleny Čižinské
SP 28, 1/2012, 164–166

Jubileum Helgy Turkové
SP 28, 1/2012, 167–170

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (5)
Staroměstská mostecká věž a okolí
SP 28, 1/2012, 171–172

BACK MATTER       [pdf]