Staletá Praha 28, 2/2012

 

RESEARCH ARTICLES


Ladislav Hrdlička
Observation of River Vltava water levels in Prague
Die Wasserstandüberwachung an der Moldau in Prag
Pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze
Key words — Vltava – floods – water levels – water level gauge – Judith Bridge – Bradáč – archaeology
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Miroslav Kovář – Zdeněk Dragoun
Contribution to the knowledge of the Knights Templars´ commandry in Prague Old Town
Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě
Key words –– Templars – Bohemia – Prague – Old Town – commandry – architecture
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Martin Müller
Research of historic buildings by “the reverse project” method
Zkoumání historických staveb metodou „zpětného projektu“
Key words — Romanesque architecture – geodetic survey – Romanesque project – Hostivař – Bohemian ell – Roman foot – Baroque malt oven
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Tomasz Cymbalak – Kristýna Matějková
Analysis from two cess pits and problems with their interpretation
Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace
Key words — Prague – Nové Město – Malá Strana – archaeological excavation – material culture – pottery – cess pit – Late Medieval Ages – Early Post medieval Ages - interdisciplinary research
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Miroslav Kovář – Martin Musílek – Anna Prokopová
Contribution to the building history of a former town hospital and a poor house of St. Bartholomew at Nové Město in Prague (Nos. 427 and 435)
Zur Baugeschichte des verschwundenen Städtischen Spitals und Armenhauses zum hl. Bartholomäus in der Prager Neustadt (Nr. 427 und 435)
Ke stavebním dějinám zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435)
Key words — Prague – Nové Město – archaeological excavation – architecture – Middle Ages – hospital – church – architectonic fragments
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jarmila Čiháková
A matter of Prague Early Medieval pottery chronology
Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky
Key words — Prague – Malá Strana – Early Middle Ages – pottery – archaeology – pottery types – radiocarbon dating – dendrochronology
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jaroslav Podliska – Matouš Semerád
New knowledge about the construction of the Judith Bridge in Prague
Die archäologische Erforschung des Restes der Judithbrücke auf dem Kreuzherrenplatz
Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze
Key words — Prague – Judith Bridge – bridge construction – archaeological excavation – operational research and documentation – building construction and technology – building materials
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Petr Kuneš
Research on mortars from Judith Bridge in Prague
Výzkum malt Juditina mostu
Key words — Prague – Judith Bridge – archaeological excavation – building construction and technology – building materials – historic mortars – laboratory analysis
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Petr Starec – Petra Houfková – Alexandra Bernardová
A contribution to the knowledge of natural conditions of Nové Město – excavations in Panská Street No. 1308/II
Ein Beitrag zum Erkennen der Naturbedingungen der Prager Neustadt - die Forschung in Panská G. Nr. Konskr. 1308/II
Příspěvek k poznání přírodních podmínek Nového Města – výzkum v Panské ulici čp. 1308/II
Key words — Prague 1-Nové Město – Panská Street – Jindřišská Street – archaeological excavation – Pleistocene – Middle Ages – watercourse – pollen analysis – geological research
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan Havrda – Kristýna Matějková – Michal Tryml
A medieval kilns in Hellichova Street at Malá Strana in Prague
Mittelalterliche Öfen aus der Hellichova G. in Prag-Kleinseite. Revision der Forschungsergebnisse aus dem Jahr 1969 
Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně. Revize výsledků výzkumu z roku 1969
Key words — Prague – Malá Strana – archaeological excavations – production feature – kiln – Medieval pottery
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Pražský sborník historický 1–39
Kronika „Archeologický výzkum v Praze v letech ...“

část 2 – vně Pražské městské památkové rezervace (mimo PPR)
                                   — bibliography, 175–180
                                   — index of places, 180–185

NEWS       [pdf]


V. Kašpar
Vzpomínka na Tomáše Durdíka [24. 1. 1951 – 20. 9. 2012]
SP 28, 2/2012, 186

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (6)
Malostranské mostecké věže a okolí
SP 28, 2/2012, 187–188

BACK MATTER       [pdf]