Staletá Praha 27, 1/2011

 

INTRODUCTORY NOTE       [pdf]


Michael Zachař
Čtyřicáté výročí vyhlášení Pražské památkové rezervace
SP 27, 1/2011, 2–3

RESEARCH ARTICLES


Tomáš Berger - Petra Straková - Tomáš Záhoř
Hynais curtain for the National Theatre. Restoration and technological research in the historical building of the National Theatre 
Der Vorhang von Hynais für das Nationaltheater. Restaurierung und technologische Untersuchung des Vorhangs im historischen Nationaltheatergebäude in Prag
Hynaisova opona pro Národní divadlo. Restaurování a technologický průzkum opony v historické budově Národního divadla v Praze
Key words — curtain – National Theatre – Vojtěch Hynais – restoring – canvas – model – Paris – contract – Committee for the establishment of the Bohemian National Theatre – painting – scene – architecture – landscape – spitting images – authors technique – alla prima – research – climatic conditions – sondage – retouch – varnish
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Vaclav Rybařik
Character and origins of building stones in Prague medieval monuments
Der Charakter und Ursprung der Steine in den Prager mittelalterlichen Denkmälern
Povaha a původ kamenů v pražských středověkých památkách
Key words — Prague – medieval times – monuments – building and sculptor stones
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan E. Svoboda
Centennial Prague. The authorship of some of Prague‘s facade from the art nouveau, modernism and cubism period
Das hundertjährige Prag. Zur Urheberschaft mehrerer Prager Fassaden der Periode des Jugendstils, der Moderne und des Kubismus
Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu
Key words — Polívka – Balšánek – Masák – Bendelmayer – Dryák – Justich – Špalek – Art Nouveau – modern style – cubism – architecture – State Industrial college – Royal college of decorative arts – Royal technical college
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Alexandra Křížová – Hedvika Křížová
Modern architecture at Střešovice. From entirety to detail 2
Moderní architektura Střešovic. Od celku k detailu 2
Schlüsselworte — Prague – Střešovice – architect Kodl – villa – architecture
[annotation EN  /  summary]  |  [
pdf CZE]

MATERIALIA


Ladislav Valtr – Iva Dryková
Nástin stavebního vývoje obcí Kolovraty a Tehovičky
SP 27, 1/2011, 82–100
Přehled historie a urbanistického vývoje, stručný popis nejvýznamnějších objektů s přehledem stavebních změn, urbanisticko-architektonické a památkové hodnocení dvou vesnických jader jihovýchodního okraje Prahy
[detail CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Zprávy památkové péče – výběr
Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                   — index of places, 101–122

NEWS       [pdf]


H. Čižinská
Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2009–2010
SP 27, 1/2011, 123–130

A. Krusová
Obnova památek 2011 – Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?
SP 27, 1/2011, 131–136

J. Klápště
Ladislav Hrdlička (* 4. 4. 1937 – † 30. 4. 2011) a jeho Praha pod Prahou
SP 27, 1/2011, 137–138

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (3)
Kostel sv. Václava a Hrádek Václava IV
SP 27, 1/2011, 139–140

BACK MATTER       [pdf]