Staletá Praha 27, 2/2011

 

INTRODUCTORY NOTE       [pdf]


Michal Tryml
Jubileum Huberta Ječného
SP 27, 2/2011, 2–4

RESEARCH ARTICLES


Hubert Ječný
The church of st. John the Baptist in Dolní Chabry
Die Kirche des heiligen Johannes des Täufers in Dolní Chabry
Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
Key words — Prague – Dolní Chabry – Middle Ages – Romanesque building art
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Tomasz Cymbalak – Matouš Semerád – Michael Rykl
Earliest evidence of civic Gothic houses in the New Town of Prague. Current view based on the results of recent archaeological excavations
Die ältesten Relikte der bürgerlichen gotischen Bebauung in der Prager Neustadt – aktueller Blick auf Grund der Ergebnisse der jüngst erfolgten archäologischen Forschungen
Nejstarší pozůstatky měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze
Key words — archaeological excavation – Praha-Nové Město – pre-location agglomeration – Újezd of St. Martin – building history – cellars – Gothic buildings – heritage care
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Jan Havrda – Anna Prokopová – Zuzana Cílová – Šárka Jonášová
Specific type of a medieval glass from Clementinum in Prague
Der spezifische Typ vom mittelalterlichen Glas aus dem Prager Klementinum

Specifický typ středověkého skla z pražského klementina
Key words — Prague-Old Town – Clementinum – archaeological excavation – waste pit – medieval glass – kutrolf – restoration and conservation of glass
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Veronika Staňková
Results of the rescue archaeological excavation in the Purkyně Street at the New Town of Prague
Die Ergebnisse der archäologischen Rettungsforschung in der Purkyňova Gasse in Prag-Neustadt

Výsledky záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském
Key words — archaeological excavation – Prague-New Town – pre-location agglomeration – Jews – cemetery – burial ground – Újezd of St. Martin
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan Havrda – Miroslav Kovář
Contribution to the discussion about the building origins of the Dominican monastery of St. Climent in Prague
Ein Beitrag zur Diskussion von den baulichen Anfängen des Dominikanerklosters zum hl. Clemens in der Prager Altstadt

Příspěvek k diskusi o stavebních počátcích dominikánského kláštera u sv. Klimenta v Praze na Starém Městě
Key words — Prague – Old Town – Clementinum – archaeological excavation – Early Gothic – architectonic remains – Dominican monastery
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

REPORTS

Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska
Looking for St. Agnes of Bohemia
Die Suche nach der hl. Agnes v. Böhmen

Hledání svaté Anežky České
Key words — Prague – geophysics – archaeological excavation – sacred building – crypt – body remains of the saints – St. Agnes of Bohemia
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Průzkumy památek — výběr: Pragensia
                                — bibliography, 104–107
                                — index of places and thematic index, 107–113

REVIEWS       [pdf]


Jan Havrda
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Praha 2011
SP 27, 2/2011, 114

Kristýna Peroutková Matějková
Wratislavia Antiqua 13, Wroclaw 2011
SP 27, 2/2011, 115–116

Matouš Semerád
Typologie obnovy, Praha 2011
SP 27, 2/2011, 116–117

NEWS       [pdf]


H. Čižinská, Z. Dragoun
Jubileum Ladislava Špačka
SP 27, 2/2011, 118–120

P. Halík
Za Bohumilem Fantou
SP 27, 2/2011, 121–122

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (4)
Šítkovská vodárna a Vojtěšská čtvrť
SP 27, 2/2011, 123–124

BACK MATTER       [pdf]