Staletá Praha 26, 1/2010

 

RESEARCH ARTICLES


Václav Huml – Jan Jakub Outrata
History and the Gothic appearance of St. Michael´s church at The Old Town of Prague in the 14th century
Zur Geschichte und der gotischen Gestalt der St. Michaelskirche in der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert
Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. století
Key words — The Old Town of Prague – St. Michael‘s church – High Gothic – architecture – portal – Parler´s stone masons lodge– Prague castle – entrance hall
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jaroslav Sojka
South facade of St Michael´s church at The Old Town of Prague
Die Südfassade der Kirche des hl. Michael in der Prager Altstadt (ein Beitrag zur Erkenntnis der Prager Parlerbaukunst)
Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském
Key words — Prague-Old Town – church of St. Michael’s – chapel – Gothic art around 1400 – St. Vitus Cathedral´s stone masons lodge – portal – fanciful mask
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan Fridrich – Ivana Fridrichová-Sýkorová – Jaroslav Tyráček
An Upper Acheulian occupation site on a palaeomeander of the River Vltava at Dejvice
Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy
Key words — Prague-Dejvice – Vltava palaeoriver – geology – Middle Palaeolithic – Upper Acheulian – settlement
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Robert Gája
Eastern emporas in Bohemia and Moravia in the 13th–15th centuries
Východní empory v Čechách a na Moravě v 13.–15. století
Key words — Bohemia – Moravia – Gothic period – church – empora – eastern empora – tribune – empora opening – hagioscope – oratorium – function of empora
[annotation EN  /  summary]  |  [
pdf CZE]

MATERIALIA


Kristýna Kysilková
Contribution to organic ornament in late Gothic period
Příspěvek k vegetabilnímu dekoru pozdní gotiky
Key words — Late Gothic – Prague – micro-architecture – organic decoration – Manueline style – Tomar – Alcobaça – Valentim Fernandes de Morávia
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

František Kašička – Pavel Zahradník
The „Residence“in the Royal garden of Prague castle. Work by three eminent architects – K. I. Dientzenhofer, A. Haffenecker and P. Janák
„Rezidence“ v Královské zahradě Pražského hradu, dílo tří významných architektů – K. I. Dientzenhofera, A. Haffeneckera a P. Janáka
Key words — Prague castle – presidential residence – Royal garden – Baroque greenhouse – Baroque pavilion – Kilián Ignác Dientzenhofer – Antonín Haffenecker – Pavel Janák – architecture of the 18th–20th century
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Zprávy památkové péče — výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                   — bibliography, 114–139

NEWS       [pdf]


A. Krusová
Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historickém prostředí
SP 26, 1/2010, 140–144

K.Hubrtová
Nově vyhlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2010
SP 26, 1/2010, 144–148

M. Kovář
Ad Kolokvium „Sakrální stavby středověku a raného novověku“
SP 26, 1/2010, 148

Z. Dragoun
Vzpomínka na PhDr. Václava Humla
SP 26, 1/2010, 149–150

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (1)
SP 26, 1/2010, 151–152

BACK MATTER       [pdf]