Staletá Praha 26, 2/2010

 

RESEARCH ARTICLES


P. Matthäus Hösler, OCarm. – P. Gorazd Cetkovský, OCarm. – Helena Čižinská – Josef Hájek
History of The Carmelite order in Prague
Geschichte der Karmeliter in Prag
Dějiny karmelitánů v Praze
Key words — Carmel – Carmelita – friar – convent – monastery – church – architecture – picture – statue – Old Town of Prague – New Town of Prague – Prague – Dolní Krč – Prague Liboc – antiphon book – tympanum – altar – chapel – scapula fraternity – foundation – holy mass – Kostelec nad Černými lesy
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Alexandra Křížová – Kateřina Hubrtová
Modern architecture at Střešovice. From entirety to detail 1. – Ořechovka
Moderní architektura Střešovic
Key words — Prague – Střešovice – Ořechovka – architect Vondrák – villa – rondo cubism – architecture
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

REPORTS


Zdeněk Dragoun – Michal Tryml – Jan Mjartan
Restaurování torz středověkých podlah z Dolních Chaber a Břevnovského kláštera
SP 26, 2/2010, 122–130
Informace o dvou dlažbách – jedné románské a jedné raně gotické, a problematice jejich odkryvu, restaurování a transferu.
[pdf CZE]

Eva Skarolková
Restaurování gotických nástěnných maleb a odkryv nových nálezů v kostele sv. Apolináře v Praze na Novém Městě
SP 26, 2/2010, 131–144
Zpráva o restaurování gotických maleb se stručným shrnutím dosavadních zásahů a sumarizací nových poznatků.
[pdf CZE]

Eva Skarolková
Nástěnné kresby v suterénu Schwarzenberského paláce v Praze na Hradčanech
SP 26, 2/2010, 145–149
Zpráva a zhodnocení restaurování nástěnných renesančních rudkových kreseb v suterénu paláce, objevených během celkové adaptace objektu.
[pdf CZE]

Josef Hájek – Jiří Mašek – Jan Měšťan – Josef Novotný – Jiří Říha – Tomáš Skořepa
Restaurování v Hudebním divadle Karlín
SP 26, 2/2010, 150–158
Významné pražské hudební divadlo prošlo po velké srpnové povodni r. 2002 celkovou rekonstrukcí, spojenou s restaurováním v divadelním sále.
[pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Zprávy památkové péče — výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                   — thematic index, 159–166

NEWS       [pdf]


Jan Baláček, Jakub Outrata, Josef Hájek
Nově prohlášené nemovité kulturní památky v letech 2009–2010
SP 26, 2/2010, 167–172

Jesicca Wehdornová
Profánně využívané církevní stavby. Stavební fond v Rakousku
(Recenze; Martin Hořák)
SP 26, 2/2010, 172–177

Helga Turková
Vzpomínka na Ing. arch. Josefa Hyzlera
SP 26, 2/2010, 178–182

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (2)
Kaple Božího těla na Karlově náměstí.
SP 26, 2/2010, 183–184

BACK MATTER       [pdf]