Staletá Praha 25, 1/2009

 

INTRODUCTORY NOTE       [pdf]


PhDr. Michael Zachář
SP 25, 1/2009, 1

RESEARCH ARTICLES


Jarmila Čiháková
The fortification of Malá Strana since the 9th to the 13th century
Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století
Keywords: Prague – Malá Strana/Lesser Town – Early Middle Ages – Early Gothic – Romanesque period – rampart – gate – timber clay rampart – ditch – ashlar masonry – fortification - Judita tower
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Tomasz Cymbalak – Jaroslav Podliska
New discoveries of early medieval roads at Malá Strana in Prague (contribution to the research of the road network of the settlement bellow the Prague castle)
Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu)
Keywords:  Early Middle Ages – Prague – Malá Strana/Lesser Town – archeology – pre-location settlement – fortification – timber roads – 9th–11th century,   stratigraphy, gate
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jan Havrda – Michal Tryml
Medieval Pavements in the Old Town of Prague (an Archaeological Contribution to the Knowledge of the History of Communications)
Středověké dlažby na Starém Městě pražském (příspěvek archeologie k poznání historických komunikací)
Keywords:  Prague – Middle Ages – pre-locating agglomeration – roads – stone paving – 11th–13th century, archaeology, Judita bridge
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Jan Jakub Outrata
Reconstruction of the railway station at Vršovice (contribution to the history and reconstruction of railway architecture in Prague)
Rekonstrukce nádraží ve Vršovicích (příspěvek k dějinám a obnově železniční architektury v Praze) 
Keywords:  Prague – Vršovice railway – 19th century – railway architecture – general reconstruction – problems of heritage preservation
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Zdeněk Dragoun
A newly discovered cellar in the house no. 604/1 at The Old Town square in Prague
Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze
Keywords: Prague – Prague's Old Town – Early Gothic house – arcade – Gothic cellar entrances – stonemasonry - Týnská school
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Staletá Praha 1–24 (1965–2003)
                                   — bibliography, 68–77
                                   — index of places and thematic index, 78–95

NEWS       [pdf]


M. Tryml
Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví
SP 25, 1/2009, 96

M. Zachař
Vzpomínka na akademickou malířku a restaurátorku Věru Frömlovou
SP 25, 1/2009, 99

Z. Dragoun, M. Tryml
In memoriam PhDr. Marie Šírové
SP 25, 1/2009, 100

BACK MATTER       [pdf]