Staletá Praha 25, 2/2009

 

RESEARCH ARTICLES


Jaroslav Podliska
New data concerning the settlement in the backyard of Týnský court in the Old Town square in Prague
Nové poznatky o podobě osídlení v zázemí Týnského dvora na Starém Městě v Praze (předběžné sdělení)
Keywords: Prague – Medieval Ages – pre-locating agglomeration – settlement stratigraphy – Romanesque building construction – material culture
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jarmila Čiháková
Dating and composition of the Vyšehrad type Romanesque floor tiles
Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu
Key words:  floor tiles – ceramic (terracotta) tiles – Romanesque art – Prague/Vyšehrad – Prague/Malá Strana – pre-Romanesque church – 11th century – pre-Romanesque composition – geometric composition
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jan Havrda – Michal Tryml
The Magdalenian and Dominican monasteries of St. Mary Magdalene in Malá Strana, Prague
(An archaeological contribution to understanding their structural form)
Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby
Keywords: Prague – Lesser Town/Malá Strana – monastery – church – Magdalenian order – Dominican order – archaeological excavation
[annotation EN  /  summary]  |  [detail CZE]

Zdeněk Dragoun
Prague Romanesque houses after seven years
Pražské románské domy po sedmi letech
Keywords:  Prague – Prague settlement agglomeration – architecture – farmsteads – Romanesque houses
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Michaela Selmi Wallisová
The Jewish cemetery in Vladislavská street
Židovský hřbitov ve Vladislavově ulici
Keywords:  cemetery – burial ground – archaeological excavations – Jewish – Prague New Town – geografic-information system – grave
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Tomasz Cymbalak – Josef Řehák ml.
The water supply of a post medieval citizen’s house in Malá Strana, Prague
Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze
Keywords:  Prague – Malá Strana - post medieval period – archaeology - speleology – well – drains - drainage system
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Martin Vyšohlíd
Clay and porcelain pipes from Prague Lesser Town
Keramické a porcelánové dýmky z Malé Strany
Keywords:  clay pipes – postmedieval period – dating – production – Prague –Lesser Town – Bohemia
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Miroslav Kovář – Martina Hrabová
Preliminary report concerning the find of Early Gothic architectural remains at no. 433/I (Prague-Old Town, Michalská 14)
Nález raně gotických článků v domě čp. 433/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském (předběžná zpráva)
Keywords:  Prague – Staré Město/Old Town – architecture – cantilever – decorated console – Early Gothic – half of the 13th century
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

REPORTS


Martin Omelka
The cemetery of the church of St. John in Obora in Šporkova street (no. 322/III), Malá Strana, Prague
Hřbitov u kostela sv. Jana v Oboře ve Šporkově ulici čp. 322/III na Malé Straně v Praze
Keywords:  Prague – Mala Strana – Šporkova street – cemetery – Baroque period – grave furnishing and goods – iconography
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Pražský sborník historický
Kronika „Archeologický výzkum v Praze v letech ...“

část 1 – Pražská městská památková rezervace (PPR)
                                   — bibliography, 102–118
                                   — index of places, 119–131

NEWS       [pdf]


M. Zachař
Konference «Křižovatky architektury a Střešní krajina»
SP 25, 2/2009,132–133

M. Tryml
Čtyřicet let Pražské archeologické komise
SP 25, 2/2009, 133–138

M.Šmolíková
Výstava «Cesta do hlubin města aneb 12 nej… objevů pražské archeologie»
SP 25, 2/2009, 138–140

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]

Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (2)
Kaple Božího těla na Karlově náměstí
SP 26, 2/2010, 183–184

BACK MATTER       [pdf]