Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy

1907–1935.

bibliography — index of places and thematic index