Staletá Praha 33, 1/2017

 

RESEARCH ARTICLES


Adéla Klinerová
Church of St. Cyril and Methodius in Prague-Karlín. From its conception to architectural realization
Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od prvotní myšlenky k architektonické realizaci
Key words — Prague – Karlín – Church of St. Cyril and Methodius – 19th century – Neo-Romanesque style - Karl Rösner – Ignác Ullmann – Václav Štulc – Bedřich cardinal Schwarzenberg
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Vladislava Říhová — Zuzana Křenková
Prague mosaic workshop of Viktor Foerster. An overview of monumental contracts
Die Prager Mosaikwerkstatt von Viktor Foerster. Übersicht der monumentalen Aufträge
Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek
Key words — Mosaic – Beroun art – sepulchral monuments – restoration – workshop of arts and crafts - Viktor Foerster – Pantaleon Jaroslav Major – P. Desiderius Lenz – Jan Vejrych – Osvald Polívka – Marie Foersterová – Prague – České Budějovice – Monte Cassino – Aquileia
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Helena Čižinská
Two exhibitions of Beuronese art in Germany. Prague in the context of the Beuron Art School
Prag im Kontext der Beuroner Kunstschule. Zu den Ausstellungen der beuroner Kunst in Deutschland

Praha v kontextu Beuronské umělecké školy. K výstavám beuronského umění v Německu
Key words — Beuron art – Limburg an der Lahn – abbey of St. Hildegard in Eibingen – P. Paulus Krebs – St. Hildegard of Bingen – Rupertsberg monastery – Carl Friedrich Arnost Löwenstein-Wertheim-Rosenberg – St. Gabriel's Abbey in Prague – abbess Regintrudis Sauter – oblate Jan Sarkander Vrbík – Archabbey of St. Martin in Beuron – Beuron art school – br. Didacus Rait – br. Notger Becker – D. Thekla Köppel – D. Josepha Knips – P. Desiderius Lenz – D. Scholastika von Oer – P. Willibrord Verkade – Bretagne – Pont-Aven School – Paul Gauguin – Nabis group – Paul Sérusier – Paul Ranson – Mogens Ballin – Fiesole – Maurice Denis – Gnadenkapelle in Beuron – Secession building in Wien– Josip Plečnik – Aichhalden – Munich – Carl Hornung – Hugo Troendle – Alexej Jawlensky – Salzstetten-Heiligenbronn – Dormitio Mariae convent on Sion in Jerusalem – Carmelite church in Wien-Döbling – Pierre Bonnard – Edouard Vuillard – Charles Filiger – Peter Behrens
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Kateřina Houšková – Anna Schránilová – Matyáš Kracík
Hospitals Na Bulovce and Na Homolce. Contribution of the 1980s to the architecture of the Prague hospital premises
Nemocnice Na Bulovce a Na Homolce. Přínos 80. let 20. století k architektuře pražských nemocničních areálů
Key words — Prague – architecture of the 1980s – medical facilities – hospitals – Na Bulovce Hospital – Na Homolce Hospital – Zdravoprojekt – Vladimír Černický – Adolf Pospíšil – Josef Sedloň – Petr Kutnar – art decoration of the medical facilities
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Petr Uličný
Vyšehrad in the period of Charles IV and Wenceslas IV. Unknown appearance of the royal castle in the early 17th century iconography
Vyšehrad v době Karla IV. a Václava IV. Neznámá tvář královského hradu v ikonografii z počátku 17. století
Key words — Prague – Vyšehrad Castle – palace – fortification – rotunda of St Martin – Charles IV – Wenceslas IV – Giovanni Pieroni – Aegidius Sadeler – Roelandt Savery – Paulus van Vianen
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Veronika Staňková
Post-medieval oven tiles with allegoric decoration from the New Town of Prague
Neuzeitliche Ofenkachel mit allegorischer Ausschmückung aus der Prager Neustadt

Novověké kachle s alegorickou výzdobou z Nového Města pražského
Key words — Prague-New Town – archaeological excavation – post-medieval period – oven tiles – furnologia – allegory – graphic template – graphics
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

REPORTS       [pdf]


Petr Stančík
Možný odraz architektonického řešení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na Picím rohu Václava IV.
SP 33, 1/2017, 153164

NEWS       [pdf]


Josef Štulc
Čtvrt století zapsání Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO
SP 33, 1/2017, 165171

Zdenka Poliačiková, Ladislav Špaček
In memoriam Ing. Zdeňky Mladé (14. 10. 1962 – 24. 4. 2017)
SP 33, 1/2017, 172

Jirí Chmelenský
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (recenze)
SP 33, 1/2017, back matter

BACK MATTER      [pdf]


Jirí Chmelenský
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (recenze)
SP 33, 1/2017, back matter