Staletá Praha 33, 2/2017

 

RESEARCH ARTICLES


Jan Havrda - Miroslav Kovář - Anna Žďárská
St. Clement Dominican monastery in the Old Town of Prague
Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě
Key words — mendicants – Dominican monastery – Prague – archaeological excavation – building history survey – Romanesque architecture – Gothic architecture
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jana Maříková-Kubková – Iva Herichová
Revising the later building phases of the Church of the Virgin Mary at Prague Castle/Hradčany
Revize mladších stavebních fází kostela Panny Marie na Pražském hradě/Hradčanech
Key words — Hradčany – Prague Castle – Church of the Virgin Mary – reconstruction of the physical relief – early medieval architecture
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Jan Havrda - Anna Žďárská
Comparison between the burial grounds on the right bank of the Prague pre-location agglomeration in the 9th and 10th century and the burial ground in the Clementinum area
Zum Begraben im rechtsufrigen Teil der Vorlokations-Agglomeration Prags im 9. und 10. Jahrhundert. Das Gräberfeld im Areal des Prager Klementinums

K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století. Objev pohřebiště v areálu Klementina
Key words — Prague – Old Town – early medieval period – burial ground – jewel – grave goods – archaeology – 14C dating
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Tomasz Cymbalak – Miroslav Kovář
Marginal notes to the building development of St. Michael's church in Prague-Old Town
Randbemerkungen zur Bauentwicklung der Kirche d. hl. Michael in Prag-Altstadt

Na okraj stavebního vývoje kostela sv. Michala na Starém Městě v Praze
Key words — Prague-Old Town – church of St. Michael – medieval architecture – stonemason's guild – archaeological excavation – building history surfy – Romanesque architecture
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Michal Bureš — Jan Pařez
Unknown air raid shelter in Prague 6-Bubeneč
Neznámý protiletecký kryt v Praze 6-Bubenči
Key words — Prague – Bubeneč – air raid shelter – archaeology of conflict – contemporary archaeology
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

NEWS      [pdf]

Ladislav Bartoš — Veronika Koberová — Hana Tomagová
Stavebněhistorické a operativní průzkumy provedené na území hl. m. Prahy v roce 2016
Praha 1-Hradčany, kostel Panny Marie Andělské, okna oratoří nad hlavní lodí Praha 1-Malá Strana, kostel sv. Tomáše, okna oratoře
Praha 1-Malá Strana, čp. 163/III, Valdštejnské nám. 2, barokní okna v chodbách domu Praha 1-Malá Strana, čp. 205, Nerudova 2, Zámecká 1, uliční fasády
Praha 1-Malá Strana, čp. 555, Tržiště 23, Všebaráčnická rychta, řemeslné a uměleckořemeslné prvky v objektu
Praha 1-Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích, portál původního vstupu do věže v podkruchtí
Praha 1-Nové Město, čp. 30, Jungmannova 21, otisk gotického srubu a jižní sousedská zeď
Praha 1-Nové Město, čp. 753, františkánský klášter, nález portálu v ambitu
Praha 1-Staré Město, čp. 510, Havelská 5, nález nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla
Praha 1-Staré Město, čp. 510, Havelská 5, SHP
Praha 2-Nové Město, kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, nález gotických pískovcových článků ve zvonici
SP 33, 2/2017, 165–171

Jan Baláček — Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2016
Dům čp. 56, Praha 2-Vyšehrad, Neklanova 2
Ústřední dům Ořechovka čp. 250, Praha 6-Střešovice, Na Ořechovce 30a, Východní 7, Západní 8, Spojená
Výklenková kaple, na pozemku parc. č. 3869/3, Praha 8-Libeň, Stejskalova, U Rokytky
Hala Breitfeld-Daněk čp. 673 (dříve čp. 63), Praha 8-Karlín, Pernerova 47, 49
Hostinec Barborka čp. 38, Praha 9-Dolní Počernice, Českobrodská
SP 32, 2/2016, 172–176

BACK MATTER       [pdf]