Staletá Praha 34, 1/2018

 

RESEARCH ARTICLES


Martin Musílek
„Unser stat rathaus“. The Old Town Hall in Prague and its earliest gallery of coats of arms
„Unser stat rathaus“. Das Altstädter Rathaus in Prag und seine älteste Wappengalerie

Unser stat rathaus“. Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie
Key words — Prague – The Old Town of Prague – Old Town Hall – urban elite – coat of arms – gallery of coats of arms – Astronomical Clock at the Old Town – architectural sculpture of St. Vitus Cathedral
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [detail CZE]

Adéla Klinerová
The embellishment of St. Cyril and Methodius’ church in Prague-Karlín. Aim for the style integrity within the forty years of the ecclesiastic art development
Výzdoba chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Snaha o slohovou jednotu v rámci čtyřiceti let vývoje církevního umění
Key words — Prague – Karlín – St. Cyril and Methodius’ church – 19th century – Neo Romanesque style – Karl Rösner – Ignác Ullmann – Karel Svoboda – Josef Mánes – Petr Maixner – Václav Levý – Josef Matyáš Trenkwald – Ferdinand Lehner – Josef Mocker – František Ženíšek – Karl Jobst – Franz Jobst – František Sequens – Zikmund Rudl – Felix Jenewein
[annotation EN  /  summary]  |  [detail CZE]

Petr Šámal
Rákosník firm in Karlín as a factory for architectural decoration. Function, production and importance of the sculptural-stucco firm since the era of Art Nouveau and historicism to the first half of the 20th century
Die Firma Rákosník in Karlín als eine Baudekorationsfabrik. Das Funktionieren, die Produktion und Bedeutung eines Bildhauer-Stuckateurbetriebs seit der Ära des Jugendstils und der Historismen bis Mitte des 20. Jahrhunderts

Firma Rákosník v karlíně jako továrna na architektonickou výzdobu. Fungování, tvorba a význam sochařsko-štukatérského závodu od éry secese a historismů do první poloviny 20. století
Key words — Karlín – Libeň – Vinohrady – Josefov – České Budějovice – architectural decoration – sculptural-stucco firm – stucco art – Art Nouveau architecture – Art Nouveau sculptural art – historicism architecture – façade – Lucerna Palace – Oldřich Rákosník – Václav Kuneš – Otakar Rákosník – Bohumil Štěrba
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [detail CZE]

MATERIALIA


Eva Sojková — Jiří Velebil — Zdenka Poliačiková — Milena Andrade Dneboská — Petr Šiřina — Lucia Bendíková
The parks in Karlín in the past and today
Historie a současnost parků v Karlíně
Key words — Prague-Karlín – Karlín heritage zone – urban park – square – Prague parks – heritage value of parks – woody plant species
[annotation EN  /  summary]  |  [detail CZE]

REPORTS


Ladislav Bartoš
Obnova věže Staroměstské radnice v Praze
SP 34, 1/2018, 132–136
[detail CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — bibliography (G–N), 137–160

NEWS       [pdf]


Jan Baláček, Matyáš Kracík
Nově prohlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017
SP 34, 1/2018, 161-163

Jan Baláček, Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017
SP 34, 1/2018, 164-166

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (15)
Staroměstský orloj
SP 34, 1/2018, 167–172

BACK MATTER       [pdf]


Rotunda sv. Václava na Malé Straně získala ocenění Europa Nostra
SP 34, 1/2018, back matter