Staletá Praha 34, 2/2018

 

RESEARCH ARTICLES


Michael Rykl — Ladislav Bartoš
Too many portals and staircases, or the communication rigmarole in the house No. 506 and 507 at the Havel’s Market in Prague
Zu viele Portale und Treppen. Die Kommunikationsperipetien im Hause Nr. Konskr. 506, 507/I in der Havelská G

Průzkum suterénních partií domu na Havelském trhu přinesl překvapivě detailní obraz středověké a raně novověké dynamické proměny zdánlivě obvyklého domu na obvyklé lokační parcelaci.
Key words — town house – house layout – communication scheme – building history – Havel’s town – cellar – basement – semi basement – layout
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Gabriela Blažková — Jan Frolík — Josef Matiášek
The Golden Lane in the light of the archaeological and historic evidence
Ve světle archeologických nálezů, ikonografických a písemných pramenů, historických plánů a výsledků stavebněhistorických průzkumů Zlaté uličky u Daliborky vyvstává toto proslulé zákoutí Pražského hradu v průběhu posledních pěti staletí jako živý urbanistický organismus.
Key words — Prague Castle – Golden Lane – early modern period / modern period – pottery – porcelain – Zwinger – guards
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Petr Uličný
The roof architecture and the Renaissance make-up of Prague towns during the reign of the king and Emperor Ferdinand I.
Pohled na nejstarší veduty Prahy, zejména dřevořez Jana Kozla a Michaela Peterleho z Annaberku z roku 1562, ukazuje rozmach různorodých podob renesanční střešní architektury, jež s velkou pravděpodobností již od 20. let 16. století začala výrazně měnit obraz pražských měst.
Key words — Prague – Renaissance architecture – Pernštejn architecture – veduta – pavilion – crow-stepped gable with semicircles – multi-tier gable – Ferdinand I. – Michael Peterle of Annaberg
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Pavel Taibl
Medieval constructions built of slate on the right river bank of Prague
Die mittelalterlichen gemauerten Schieferkonstruktionen am rechten Moldauufer

Shrnutí dosud publikovaných staveb z málo používaného materiálu – místních břidlic, a to jak u budov, tak u úseků opevnění, otevřelo množství dalších otázek.
Key words — Prague – Middle Ages – Old Town of Prague – New Town of Prague – Ordovician slate – stone buildings – early Gothic – fortification – revetted ditch – burgher houses – building material
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Veronika Koberová – Ladislav Bartoš
Glass Window and door panes in the Capuchin church of Saint Mary of the Angels at Hradčany
Die Ausfüllungen der Fenster- und Türöffnungen der Kapuzinerkirche Unser lieben Frauen zu den Engeln in Hradschin

Autentické okenní a dveřní výplně z barokní doby jsou mimořádně zachovanou ukázkou specifické skupiny snad neohroženější části památkového fondu.
Key words — Prague – Hradčany – church of Saint Mary of the Angels – Baroque – windows – doors – oratory – sacristy – Capuchins – priorychurch – metal fitting
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Pavel Taibl
Reflection on the transition to a legally constituted city on the eastern part of the excavation area of Holan Palace in the Old Town of Prague No. 684/I
Der Übergang der Prager Altstadt zur rechtlich konstituierten Stadt – seine Reflexion am Ostteil der Forschungsfläche im Palais Holan Nr.-Konskr. 684/I

Analýza archeologických nálezových situací přináší nová zjištění ohledně vývoje středověkého osídlení v těsném sousedství kostela sv. Benedikta, kdy můžeme rozlišit dvě fáze oddělené výstavbou staroměstské hradby na konci 1. poloviny 13. století.
Key words — Prague – Middle Ages – town – burgher house – building remains – material culture – social­topographic analysis – archaeological excavations
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — bibliography (O–Z), 150–169

NEWS       [pdf]


Ladislav Bartoš, Robert Gája, Anna Kusáková, Matouš Semerád
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2017
SP 34, 2/2018, 170-175

Zdeněk Lukeš
In memoriam Ing. Mgr. Jana E. Svobody (* 25. 12. 1942 Praha – † 2. 12. 2017 Praha)
SP 34, 2/2018, 176-178

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (16)
Koňský trh
SP 34, 2/2018, 179180

BACK MATTER       [pdf]


Cena Patrimonium pro futuro a pražské památky
SP 34, 2/2018, back matter