Staletá Praha 26, 1/2010

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Václav Huml † – Jan Jakub Outrata
Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. století
SP 26, 1/2010, 2–22
Významné architektonické objevy ke gotické podobě jednoho z farních kostelů Starého Města učiněné téměř před dvaceti léty, které osud oběma vůdčím autorům – J. Mukovi a V. Humlovi – nedovolil dovést až ke konečné publikaci.
Klíčová slova — Staré Město pražské – kostel sv. Michala – vrcholně gotická architektura – portál – parléřovská huť – Pražský hrad – předsíň
[pdf]

Jaroslav Sojka
Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském (příspěvek k poznání pražské parléřovské architektury)
SP 26, 1/2010, 23–39
Stylová analýza monumentálního vrcholně středověkého torza, v níž hlavní roli hraje silně poničený fragment malé maskaronové konzoly.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – kostel sv. Michala – kaple – gotické umění okolo roku 1400 – huť katedrály sv. Víta – portál – fantaskní maska
[pdf]

Jan Fridrich † – Ivana Fridrichová–Sýkorová – Jaroslav Tyráček
Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy
SP 26, 1/2010, 40–56
Informace o nové paleolitické lokalitě v kontextu její celkové geologické situace.
Klíčová slova — Praha-Dejvice – Paleovltava – geologie – střední paleolit – mladý acheuléen – sídliště
[pdf]

Robert Gája
Východní empory v Čechách a na Moravě v 13.–15. století
SP 26, 1/2010,  57–79
Neznámé či dosud nepojednané příklady vyvýšených prostorů v sousedství presbytářů, jejich stavební znaky je dovolují pokládat za místa určená ke zbožné přítomnosti liturgickému dění v kostele, popřípadě k soukromé zbožnosti.
Klíčová slova — Čechy – Morava – gotika – kostel – empora – tribuna – funkce empory – východní empora – emporový otvor – hagioskop – oratoř
[pdf]

MATERIÁLIE


Kristýna Kysilková
Příspěvek k vegetabilnímu dekoru pozdní gotiky
SP 26, 1/2010, 80–91
První pokus o výčet pozdně gotických vegetabilismů v Praze a jejich spojení se vzdáleným regionem Evropy.
Klíčová slova — Pozdní gotika – Praha – mikroarchitektura – vegetabilní dekorace – manuelský styl – Tomar – Alcobaça – Valentim Fernandes de Morávia
[pdf]

František Kašička – Pavel Zahradník
„Rezidence“ v Královské zahradě Pražského hradu, dílo tří významných architektů – K. I. Dientzenhofera, A. Haffeneckera a P. Janáka
SP 26, 1/2010, 92–113
Pozoruhodný památkový objekt, teprve po roce 1989 odtajněný, vyrůstal postupně do dnešní podoby od 18. do 20. století zásluhou nejvýznamnějších architektů své doby.
Klíčová slova — Pražský hrad – Prezidentská rezidence – Královská zahrada – barokní skleník – barokní pavilon – Kilián Ignác Dientzenhofer – Antonín Haffenecker – Pavel Janák
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Zprávy památkové péče — výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                   — autorský rejstřík, 114–139

AKTUALITY       [pdf]


A. Krusová
Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historickém prostředí
SP 26, 1/2010, 140–144

 K.Hubrtová
Nově vyhlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2010
SP 26, 1/2010, 144–148

M. Kovář
Ad Kolokvium „Sakrální stavby středověku a raného novověku“
SP 26, 1/2010, 148

Z. Dragoun
Vzpomínka na PhDr. Václava Humla
SP 26, 1/2010, 149–150

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (1)
SP 26, 1/2010, 151–152

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]