Staletá Praha 27, 1/2011

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

SLOVO ÚVODEM       [pdf]


Michael Zachař
Čtyřicáté výročí vyhlášení Pražské památkové rezervace
SP 27, 1/2011, 2–3

STUDIE


Tomáš Berger – Petra Straková – Tomáš Záhoř
Hynaisova opona pro Národní divadlo. Restaurování a technologický průzkum opony v historické budově Národního divadla v Praze
SP 27, 1/2011, 4–26
Propojení uměleckohistorických poznatků, kontextu doby a konkrétních restaurátorských výsledků z restaurování, popis průběhu a metod restaurování v roce 2009.
Klíčová slova — opona – Národní divadlo – Vojtěch Hynais – restaurování – plátno – model – Paříž – smlouva – Sbor pro zřízení českého ná- rodního divadla – obraz – scéna – architektura – krajina – živé obrazy – autorský rukopis – alla prima – průzkum – klimatizační podmínky – sondy – retuš – lak
[pdf]

Václav Rybařík
Povaha a původ kamenů v pražských středověkých památkách
SP 27, 1/2011, 27–41
Druhy přírodních kamenů použitých v konkrétních pražských středověkých stavebních a sochařských památkách a lokace jejich pražských i mimopražských lomů, odkud byly získávány.
Klíčová slova — Praha – středověk – nemovité památky – stavební a sochařské kameny
[pdf]

Jan E. Svoboda
Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu (1)
SP 27, 1/2011, 42–69
Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období konce 19. století do konce 30. let 20. století.
Klíčová slova — Polívka – Balšánek – Masák – Bendelmayer – Dryák – Justich – Špalek – secese – moderna – kubismus – architektura – Státní průmyslová škola – c. k uměleckoprůmyslová škola – c. k. vysoká škola technická
[pdf]

Alexandra Křížová – Hedvika Křížová
Moderní architektura Střešovic. Od celku k detailu 2
SP 27, 1/2011, 70–81
Architektonické a historické zhodnocení zajímavých objektů v pražském katastru Střešovice, představení osobnosti architekta J. Kodla a umělecko-historická analýza jeho vlastní vily. Druhá část cyklu, věnovaného moderní architektuře v Praze.
Klíčová slova — Praha – Střešovice – architekt Kodl – vila – architektura
[pdf]

MATERIÁLIE


Ladislav Valtr – Iva Dryková
Nástin stavebního vývoje obcí Kolovraty a Tehovičky
SP 27, 1/2011, 82–100
Přehled historie a urbanistického vývoje, stručný popis nejvýznamnějších objektů s přehledem stavebních změn, urbanisticko-architektonické a památkové hodnocení dvou vesnických jader jihovýchodního okraje Prahy.
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Zprávy památkové péče – výběr
Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                   — místní rejstřík, 101–122

AKTUALITY       [pdf]


H. Čižinská
Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2009–2010
SP 27, 1/2011, 123–130

A. Krusová
Obnova památek 2011 – Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?
SP 27, 1/2011, 131–136

J. Klápště
Ladislav Hrdlička (* 4. 4. 1937 – † 30. 4. 2011) a jeho Praha pod Prahou
SP 27, 1/2011, 137–138

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (3)
Kostel sv. Václava a Hrádek Václava IV
SP 27, 1/2011, 139–140

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]