Staletá Praha 28, 1/2012

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Martin Hořák
Dvě generace pražských barokních sochařů: Ondřej Filip a Jan Antonín Quitainerovi
SP 28, 1/2012, 2–30
Rozšíření a shrnutí poznatků o tvorbě obou sochařů a charakterizování sociálního a historického kontextu jejich života.
Klíčová slova — sochařství – vrcholné baroko – pozdní baroko – rokoko – Ondřej Filip Quitainer – Jan Antonín Quitainer – Praha v 18. století
[pdf]

Josef Hájek
Movité památky na Staroměstské radnici v Praze
SP 28, 1/2012, 31–64
Shrnutí výsledků obnovy identifikace movitých památek, zasazení do kontextu vývoje mobiliáře radnice a jeho systematické členění.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – Staroměstská radnice – movité kulturní památky – mobiliární soubor – nábytek – městská heraldika – akvizice – série portrétů pražských primátorů – historické modely – pamětní desky – Květnové povstání
[pdf]

Hana Černá
Přehled výzkumu k obnově hodinového stroje staroměstského orloje v Praze v letech 1864–1865
SP 28, 1/2012, 65–79
Přiblížení ideových hledisek počáteční diskuse o zachování hodinového stroje Staroměstského orloje v Praze v letech 1864–1865. Srovnání deklarovaných názorů na obnovu se skutečnými zásahy na hodinovém stroji.
Klíčová slova — orloj – Praha – Staré Město – obnova – 19. století – památková péče
[pdf]

Jan E. Svoboda
Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu (2)
SP 28, 1/2012, 80–111
Upřesnění autorských atribucí pražských domů od konce 19. století do konce 30 let 20. století na základě výsledků více než dvacetiletého bádání.
Klíčová slova — Belada – Brabec – Čapek – Čenský – Dufek – Engel – Fanta – Foehr – Hofman – Homoláč – Chytrý – Klatovský – Klenka – Kozák – secese – moderna – kubismus – architektura – Státní průmyslová škola – c.k uměleckoprůmyslová škola – c.k. vysoká škola technická
[pdf]

Petr Macek
Klenba závěru kostela sv. Salvátora v areálu kláštera sv. Anežky České. Detailní pohled na klenební umění
SP 28, 1/2012, 112–118
Detailnější vhled do středověkých stavebních postupů a vzájemného ovlivňování románského a gotického výrazu díky tvaru kleneb pražského kostela sv. Salvátora.
Klíčová slova — Praha – klášter sv. Anežky – raná gotika – románský sloh – stavební technologie – klenby
[pdf]

Matouš Semerád – Veronika Staňková – Marcela Víšková
Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce zahrady břevnovského kláštera
SP 28, 1/2012, 119–134
Prezentace nových nálezů z areálu barokní zahrady pohledem stavebního historika, archeologa a antropologa.
Klíčová slova — operativní dokumentace – archeologie – antropologie – Praha – Břevnov – klášterní zahrada – zahradní architektura – 18. století – sedmiletá válka
[pdf]

MATERIÁLIE


Veronika Bartošová – Dorota Havlíková – Jakub Chaloupka
Příklad dokumentace barokní okenní výplně Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze
SP 28, 1/2012, 135–141
Vzor zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – barokní okno – metodika dokumentace
[pdf]

Václav Rybařík
Pražské mariánské, svatotrojiční a ostatní světecké sloupy
SP 28, 1/2012, 142–151
Pražská sochařská kamenná díla v podobě sloupu se sochou na vrcholu nebo kuželovitě uspořádaného sousoší z let 1631–1910, charakter materiálu a jejich opravy.
Klíčová slova — Praha – mariánské, svatotrojiční a světecké kamenné sloupy – morové kamenné sloupy – 16.–17. století – nemovité kulturní památky
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy I–IX, 1907–193
                                   — autorský rejstřík. SP 28, 1/2012, 152
                                   — místní a tematický rejstřík. SP 28, 1/2012, 153–155

AKTUALITY       [pdf]


Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2011
SP 28, 1/2012, 156–163

Jubileum Heleny Čižinské
SP 28, 1/2012, 164–166

Jubileum Helgy Turkové
SP 28, 1/2012, 167–170

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (5)
Staroměstská mostecká věž a okolí
SP 28, 1/2012, 171–172

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]