Staletá Praha 29, 1/2013

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Martin Musílek
Příběh tří Mikulášů od Věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti
SP 29, 1/2013, 2–15
Identifikaci tří nositelů jména Mikuláš s přídomkem od Věže, význačných osobností z elit 13. a 14. století v Praze a Brně, doplňují schémata rozrodů nejen pražských Velfloviců.
Klíčová slova — Praha – Staré Město pražské – Brno – Tišnov – městské elity – měšťanské pečetě – měšťanská genealogie
[pdf]

Miroslav Kovář
Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela P. Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně
SP 29, 1/2013, 16–34
Klíčové situace pro poznání stavebního uspořádání a vývoje raně gotické severní dvojpodlažní kaple a sousedního gotického presbytáře kostela P. Marie pod řetězem v areálu johanitské komendy.
Klíčová slova — Praha-Malá Strana – komenda johanitů – stavební vývoj – kaple – 13. století – architektura – prodloužený chór
[pdf]

Jiří Mazal
Z historie zvonů farnosti kostela Matky Boží před Týnem v Praze
SP 29, 1/2013, 35–58
Početný soubor existujících i zaniklých zvonů ze dvou kostelů staroměstské farnosti tvoří již od počátku 14. století nedílnou součást dějin Prahy i každodenního života.
Klíčová slova — zvony – Praha-Staré Město – kostel Matky Boží před Týnem – kostel sv. Havla – kroniky z doby Karla IV. – Ondřej Ptáček – mistr Bartoloměj – Jan Cantarista – Tomáš Jaroš – Brikcí z Cinperka – Mikuláš Löw – Bellmann – Perner – Diepold – Manoušek – Dytrychová
[pdf]

Jan E. Svoboda
Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu (3)
SP 29, 1/2013, 59–82
Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století.
Klíčová slova – Dušan Jurkovič – Emil Králíček – František Krásný – Rudolf Kříženecký – Jan Melka – Konstantin Mráček – Rudolf Němec – František Novotný – Otakar Novotný – Friedrich Ohmann – Karel Pecánek – Jan Petrák – Theodor Petřík – Karel Roštík – Antonín Pfeiffer – Vojtěch Pickl – Josef Podhajský – Bohdan Pudlač – Josef Rosipal – Jaroslav Rössler – architektura – secese – moderna – kubismus – Státní česká vyšší průmyslová škola v Praze – c. k. uměleckoprůmyslová škola – c. k. vysoká škola technická
[pdf]

MATERIÁLIE


Veronika Bartošová — Dorota Havlíková
Historické okenní výplně barokních vikýřů Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze
SP 29, 1/2013, 83–90
Vzor zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – barokní okno – vikýř – metodika dokumentace – datace
[pdf]

Hedvika Křížová
Hotel Praha. Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu
SP 29, 1/2013, 91–108
Podrobné zhodnocení jedné z opomíjených architektonických realizací z 80. let 20. století, společného díla předních českých architektů a výtvarníků, postup výstavby a ocenění vnitřního vybavení.
Klíčová slova — Praha–Dejvice – architektura 2. polovina 20. století – umělecké řemeslo – sklo
[pdf]

Ladislav Zikmund-Lender
Karel Honzík – památkář? Na okraj dvou neznámých rukopisů
SP 29, 1/2013, 109–113
Zasazení ideových východisek významného českého levicového architekta na základě dvou dosud nepublikovaných rukopisů do dobového kontextu památkové péče a urbanismu Prahy.
Klíčová slova — Karel Honzík — funkcionalismus – památková péče – historické centrum Prahy
[pdf]

Ivana Boháčová
Replika dlažby vyšehradského typu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. Vícegenerační archeologický výzkum a současná prezentace archeologické památky
SP 29, 1/2013, 114–125
Systematický archeologický výzkum v části baziliky sv. Vavřince a instalace repliky románské dlažby vyšehradského typu si vyžádaly revizi dosud nevyčerpaného archivního materiálu a pokus o osobité řešení skladby terakotové podlahy.
Klíčová slova — raný středověk – sakrální architektura – keramická dlažba – prezentace – archeologie – památková péče
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1982–1989. SP 29, 1/2013, 126
                                   — autorský rejstřík. SP 29, 1/2013, 127–131
                                   — tematický rejstřík. SP 29, 1/2013, 132–134
                                   — místní rejstřík. SP 29, 1/2013, 135–148

AKTUALITY       [pdf]


H. Čižinská
Sté výročí narození Jana Čeřovského
SP 29, 1/2013, 149–152

J. Baláček – M. Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2012
SP 29, 1/2013, 153–160

H. Čižinská
Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2011–2012
SP 29, 1/2013, 161–166

Errata k roč. XXVIII
SP 29, 1/2013, 166

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (7)
Malostranský rynk
SP 29, 1/2013, 167–168

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]