Staletá Praha 29, 2/2013

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Jaroslav Podliska
Příspěvek archeologie k poznání podoby kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze
SP 29, 2/2013, 2–20
Současný rozvoj města si vyžádal archeologickou verifikaci stavebních zbytků ve své době prestižní církevní stavby Václava IV. na největším pražském náměstí.
Klíčová slova — Praha-Nové Město – Karlovo náměstí – sakrální stavby – archeologický výzkum – veřejný prostor 
[pdf]

Jan Hrdina
Kaple Božího Těla na Novém Městě pražském v době předhusitské – dvě drobné sondy
SP 29, 2/2013, 21–38
Dva momenty spojené s kaplí Těla Páně uprostřed Karlova náměstí –spoluzasvěcení sv. Felixovi a Adauktovi a otázka věže, z níž byly do roku 1420 při slavnosti ukazování ostatků zástupům poutníků ukazovány relikvie.
Klíčová slova — Praha-Nové Město – Karlovo náměstí – sakrální stavby – kaple Božího Těla – kult světců – patrocinia – sv. Felix a Adaukt – Fortuna – Karel IV – relikvie – ukazování ostatků
[pdf]

Ota Halama
Osudy kaple Božího Těla po roce 1437
SP 29, 2/2013, 39–49
Neradostný příběh dnes již téměř zapomenuté univerzitní svatyně, do níž se po husitských válkách proměnilo někdejší evropsky významné poutní místo.
Klíčová slova — kaple Božího Těla – Praha-Nové Město – církevní dějiny – česká reformace – Karlova univerzita – Jednota bratrská – Tovaryšstvo Ježíšovo
[pdf]

Veronika Staňková
Raně středověké pohřebiště v ulici Na Perštýně
SP 29, 2/2013, 50–63
Drobný výkop přinesl závažné zjištění nové lokality s hroby, jejichž úprava nalézá analogie jen na dvou středověkých hřbitovech v Čechách a patrně nemá kořeny v tradičním domácím prostředí.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – středověk – raný středověk – archeologie – archeologický výzkum – pohřebiště – kamenné obložení
[pdf]

Věra Čulíková
Moderní sortiment užitkových rostlin v barokové jímce v Thunovské ulici čp. 192 na Malé Straně v Praze
SP 29, 2/2013, 64–119
Paleobotanická analýza doplněná obšírným komentářem o původu, šíření a nálezech plodin, jaké jedli a mj. i ve své klášterní lékárně používali členové pražské koleje řádu theatinů.
Klíčová slova — Praha – baroko – kolej řádu theatinů – archeobotanika – kardamom – lilek vejcoplodý – beninkasa – olivy – mandle – kaštany – hlávkový salát – rozmarýna – Nový svět – tabák – líčidlo – paprika – slunečnice
[pdf]

Jarmila Čiháková – Martin Müller
Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně
SP 29, 2/2013, 120–184
Etuda na téma konstrukce jedné záchodové jímky, nálezů z ní získaných a jejích i jejich uživatelů v době okolo roku 1700.
Kíčová slova — Praha-Malá Strana – řád theatinů – 17. století – zpětný projekt – záchodová jímka – pečeť prstenová (signet) – heraldika – lékárna – dýmky – Carlo Lurago – kamenina
[pdf]

MATERIÁLIE


Jan Beránek – František Iša
Z historie tzv. Fabiánovského kapitulního mlýna na Botiči
SP 29, 2/2013, 185–206
Aktualizovaný stavebně historický průzkum spolu s podrobnou archivní rešerší přinesly nová zjištění ke stavebnímu vývoji areálu vyšehradského kapitulního mlýna, včetně jeho zasazení do historických a místopisných souvislostí v dnes téměř zaniklé části pražského Podskalí.
Klíčová slova — Praha-Nové Město – Vyšehrad – Podvyšehradí – Botič – mlýn – náhon – obyčejné mlecí složení – stavebně historický průzkum – technické památky
[pdf]

AKTUALITY       [pdf]


L. Bartoš – H. Černá – M. Semerád
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ, ú.o.p. v hlavním městě Praze v letech 2010–2012
SP 29, 2/2013, 207–210

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (8)
Západní předpolí Hradu
SP 29, 2/2013, 211–212

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]